בית לוי אשכול פתוח לביקורים

ספיישל אוגוסט

בית לוי אשכול

בית לוי אשכול הוא מרכז מבקרים אינטראקטיבי המשמש להנחלת רעיונותיו ומעשיו של ראש הממשלה השלישי, לוי אשכול ז”ל, בפועלו למען ההתיישבות, הביטחון, הכלכלה ופיתוח התשתיות בישראל.

ייחודו של הבית נובע הן מחזותו הארכיטקטונית המיוחדת והן מזהותם של דייריו – ראשי ממשלת ישראל.

בשנת 1977 הוקדש המבנה לפעילות יד לוי אשכול, למימוש מטרותיה להנצחת זכרו ופועלו של ראש הממשלה אשכול.

שיקום הבית ההיסטורי והקמת התצוגה נעשו בעזרתם הנדיבה של תורמינו ובהנהגת: